afspraak maken?

06–53588917

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen
Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@healthandbeautyacupunctuur.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?
Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen is een eenmanszaak, gevestigd te Esch (5296LT) aan Dorpsstraat 27. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17240303. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, e-mail, adres, woonplaats of vestigingsplaats, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze behandeling. Wij bewaren deze gegevens zo lang onze dienst actief is en tot 5 jaar na het beëindigen van onze behandelovereenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de behandelovereenkomst. Op basis van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over u als persoon persoonsgegevens verwerken die wij hebben gekregen via onze werkzaamheden, om u te helpen bij uw behandeling.

Artikel 4 Welke rechten heeft u m.b.t. deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de die u door ons hebt laten verwerken.
Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen om uw gegevens in te zien.
Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen bij Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen, kunt u bezwaar maken.
Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@healthandbeautyacupunctuur.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?
Praktijk voor Acupunctuur Lenie Kinnegen zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@healthandbeautyacupunctuur.nl. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.